Felanmälan

Felanmälan görs via länken https://www.primar.se/felanmalan/ 
eller genom att ringa 010-708 12 00.

 

 

 

(Obs! Fel som ligger på föreningens ansvar debiteras föreningen.
Fel som ligger på boendes ansvar kan Primär debitera boende för.)