Om HSB Brf Akallahöjden i Stockholm

Brf Akallahöjden ligger i en mycket attraktiv och lugn del av Akalla. Området är luftigt, grönt och välskött.  Akalla har blandad bebyggelse och vårt område består av låghus där alla lägenheter har balkong och/eller uteplats. Det är nära till vackra naturområden och ändå bara 5 minuter från tunnelbanelinjens blå linje. Vi har inte många steg till charmiga Akalla By, där de gamla byhusen finns bevarade, eller till promenadvägar på vackra Järvafältet. Vi bor mitt i en kulturmiljö som vi vet varit bebodd redan på vikingatiden.

Föreningen har mycket god ekonomi. Lån per kvm 2023: 761,36 kr (allt under 3000 kr är lågt). Föreningen har ansökt om att få köpa marken. 

Årsavgiften är relativt låg. Moderata höjningar har förekommit vissa år. Brf Akallahöjden är en äkta förening.

Vi godkänner ej juridisk person som ägare av bostadsrätt. Spekulationsköp tillåtes ej, den som köper lägenhet i föreningen skall avse att bo här.

Då fastigheterna är byggda 1976-77 finns det visst behov av underhåll och föreningen följer en långsiktig och genomarbetad underhållsplan, för våra 272 lägenheter, fördelade på 25 två- och trevåningshus på Torneågatan och Pargasgatan.

HSB:s Brf Akallahöjden bildades 1979. Föreningen är medlemmar i HSB och i Bostadsrätterna. Primär Fastighets-förvaltning AB anlitas för teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning och sköter således det löpande arbetet med fastigheter, felanmälningar och administration kring fakturor, överlåtelser m m.

Stadsmuséet anser området besitta ett högt kulturhistoriskt värde, vilket ställer extra höga krav på förvaltningen av föreningen.

Föreningens fastigheter

Föreningen omfattar fastigheterna Pargas 3 (fristående barnstuga), Pargas 4, Pargas 5, Pargas 7 (bostadshus), Pargas 6 (föreningslokal) samt Pargas 8 (parkeringshus).

25 bostadshus med totalt 272 lägenheter, varav

 • 4 lägenheter på 1 rok
 • 83 lägenheter på 2 rok
 • 144 lägenheter på 3 rok
 • 29 lägenheter på 4 rok
 • 11 lägenheter på 5 rok

3 kommersiella lokaler, varav

 • 1 lägenhetsdaghem – hyrs av ett föräldrakooperativ.
 • 1 fristående daghem – hyrs av stadsdelsnämnden.
 • 1 aktivitetscentrum – hyrs av stadsdelsnämnden.

Vad ingår i avgiften

Ingår:

 • Värme (fjärrvärme).
 • Kall- och varmvatten 
 • TV basutbud/ 8 favoriter via Tele2
 • Bredbandsanslutning via till fibernät. Fiberdosa och -uttag tillhör lägenheten.
 • Källarförråd
 • 3-glasfönster
 • Trappstädning
 • Tvättstugor

Ingår ej:

 • El för lägenhet
 • Bredbandsavgift. Dock är fiber framdraget till varje lägenhet och det är lägenhetsägarens ansvar att i lägenheten lämna kvar fiberdosa samt intakt fiberuttag.
 • Försäkring för bostadsrättstillägg. Det måste lägenhetsägaren själv lägga till i sin hemförsäkring.
 • Hiss
 • Garageavgift – föreningen har ett stort kallgarage

Historik

När Akalla planerades utlystes en arkitekttävling om hur delar av Akalla skulle se ut. John Mattssons Byggnads AB fick i uppdrag att bygga 2000 lägenheter för uthyrning, efter FFNS Arkitektbyrås ritningar. Uppe på Akallahöjden byggdes 1976-1977 våra tvåvåningshus. Husen var likadana som hus som John Mattsson hade byggt i Saltsjöbaden några år tidigare, den största skillnaden är att våra hus har plåtpanel och inte träpanel som husen i Saltsjöbaden, beroende på ändrade brandregler.

Husen anpassades till den mjukt sluttande terrängen genom att en suterrängvåning tillfördes i vissa lägen. 1978 köpte HSB Stockholm John Mattssons hus i hela Akalla för att bilda fyra bostadsrättsföreningar. Vår förening fick från början, 1979, namnet Torneå, men bytte namn till Brf Akallahöjden 1996.

Stadsmuséet anser att föreningens fastigheter har ett högt kulturhistoriskt värd, området är ”grönmärkt”. Detta ställer extra höga krav på förvaltningen. Vi får t ex inte förändra fasaderna på våra hus.