Gym - P27

I föreningslokalen på Pargasgatan 27 finns ett motionsrum för boende i föreningen. I rummet finns ett löpband, en crosstrainer, ett multigym, diverse vikter, och annan mindre utrustning. Du kan boka en-timmespass alla dagar mellan 6 och 22, som mest två pass samtidigt. Bilder på motionsrummet finns på föreningens hemsida.

För att kunna boka motionsrummet måste du teckna avtal med styrelsen och få låsknappen omprogrammerad för att komma in. Kontakta styrelsen angående detta. Avtalet löper årsvis från och med januari till och med december, och om du inte säger upp ditt avtal senast den 20/11 förlängs det automatiskt. Tillgång till motionsrummet kostar 1000 kr per år och ska vara betald innan du börjar boka. Om du tecknar avtal om både motionsrum och bastu får du rabatt och betalar bara 1500 kr per år totalt.

Läs vidare nedan under Regler för lokaler