Föreningslokal - P27

Föreningeslokal/festlokal finns på Pargasgatan 27, lämplig för max 45 personer. Köket är fullt utrustat. Medlemmar i Brf Akallahöjden får hyra och använda lokalen, och ansvarar för att lämna lokalen i städat skick (se checklista nedan). Externa kan ej hyra. Lokalen kostar f n 300 kr per dygn (12.00-10.00) på helgfria måndagar-torsdagar, övriga tider 750 kr per dygn för medlem i föreningen. Om du vill få en visning av lokalen, kontakta stugvärden eller styrelsen. Du bokar lokalen via föreningens hemsida (klicka på Bokning) eller via bokningsterminal i tvättstugan eller via bokningsappen.

För att du ska komma in i lokalen programmeras din låsknapp när hyra betalts. 

Betalning ska vara styrelsen tillhanda på bankgiro 0475-1467 eller Swish 123-561 90 44 senast en vecka innan du ska använda lokalen för att bokningen ska vara giltig. Ange namn på den som betalar samt ”festlokal” och datum för bokningen. Om du behöver avboka lokalen, gör det senast en vecka innan. Vid försenad avbokning tas full betalning ut.

Den medlem som står på bokningen ska vara närvarande under tillfället. Vi accepterar inga ungdomsfester utan vuxens närvaro. Eftersom lokalen ligger i ett bostadsområde måste ljudnivån hållas nere – även utanför – efter klockan 22.00. Att stänga fönstren är ett enkelt sätt att störa mindre. Om vårt bevakningsbolag måste tillkallas pga störning, oavsett orsak, kan den som bokat komma att debiteras utryckningen. Parkering i området eller på vändplan är ej tillåten.

Du får själv stå för städning/iordningställande efteråt. Lämna lokalen i det skick du själv vill finna det, dvs efter att ha följt och fyllt i/signerat den uppsatta checklistan. 

Lokalen-P27-checklista-o-regler.pdf

Föreningens stugvärdar gör avsyning.

Läs vidare nedan under Regler för lokaler.