Renovering & underhåll

Underhåll av fastigheterna

Då fastigheterna är byggda 1976-77 finns det visst behov av underhåll och föreningen följer en långsiktig underhållsplan.

2021-2023 Byte av låssystem på ytterdörrar, till tvättstugor etc.

2023 Reparation av två undercentraler för värme.

Stambyte finns i underhållsplan 2025–2029, men föreningen filmar/spolar stammar ca var tredje år och stambyte är inte aktuellt ännu, varför planen möjligen kan skjutas fram.

2023–2025 Omläggning av tak, kantplåt, hängrännor, taksäkerhet –
Ej påbörjat ännu då vi avvaktar något med arbetet eftersom bedömningen är att det inte är akut behov av renovering.

Renovering och underhåll av bostadsrättslägenhet