Renovera

Renovering och underhåll av bostadsrättslägenhet

Lägenhetsägare måste anmäla väsentliga renoveringar till styrelsen och få renoveringen godkänt innan arbete påbörjas.  

Väsentliga förändringar är t ex ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme, el, ingrepp i ventilationskanaler samt åtgärder som påverkar brandskyddet. Ingrepp får inte heller medföra en risk för fastigheten eller en negativ påverkan för övriga boende. Bostadsrätten kan förverkas om bostadsrättshavaren utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och inte vidtar rättelse efter uppmaning och inte får tillstånd av hyresnämnden.

Exempel på mindre renoveringar/ändringar i lägenheten som kan utföras utan föreningens tillstånd är målning, tapetsering, lägga nytt golv eller slipa golv som inte innefattar bad/toa, byta köksskåp, diskmaskin, kyl, frys, byta kranar om vattnet kan stängas av i lägenheten. Byter du köksfläkt/spiskåpa så får den inte ha motor. Våra fläktmotorer finns på taket.

Renovering av bostadsrättslägenhet - Regler 2023