Ordningsregler

Ordnings-/trivselregler är alla som bor i föreningen skyldiga att känna till följa. 

Klicka här för att läsa dem.   

Läs även om regler för uteplatser Balkong och uteplats