Regler för lokaler

För tillgång till bastu och motionsrum tecknar du ett kontrakt med styrelsen. För tillgång till festlokal och övernattningsrum bokar du själv via föreningens hemsida (klicka på Bokning) eller i terminal i tvättstuga, eller i bokningsappen, som tidigast 90 dagar i förväg. Betala, alternativt avboka, senast en vecka i förväg. När du hara betalt hyra för respektive lokal får du tillträde till lokalen via din personliga låsknapp som du öppnar din port med.

Att hyra en lokal innebär ett ömsesidigt förtroende mellan dig som hyresgäst av lokalen och föreningen. Kontrollera att lokalen är i bra skick innan du börjar använda den och lämna den i det skick du själv vill hitta den nästa gång.

Skador debiteras den som bokat lokalen. Vid skador på lokal eller möbler tas en större summa ut i ersättning.

Eftersom lokalerna ligger i ett bostadsområde måste ljudnivån hållas nere – även utanför – efter klockan 22. Att stänga fönstren är ett enkelt sätt att inte störa de som bor nära.

Anvisningar för städning/iordningställande av festlokal och övernattningsrum finns uppsatta i respektive lokal och ska följas. Ostädad lokal debiteras hyresgästen.

Marschaller får inte ställas på träaltanen utanför festlokalen. Två hållare finns i städ­skrubben.

Djur får under inga omständigheter vistas i föreningens gemensamma lokaler.

Den som inte följer anvisade regler för uthyrning av föreningslokaler kommer att avstängas från möjligheten att hyra ovanstående lokaler igen.

Stugvärd

Föreningen har utsett en kontaktperson för frågor kring din bokning av festlokal och övernattningsrum, en s.k. stugvärd. Om du hittar skador eller brister när du kommer till lokalen, meddela stugvärden (eller medlem i styrelsen) direkt. På samma sätt, om någonting går sönder eller skadas är det stugvärden du ska kontakta. Stugvärden sköter om och synar av festlokal och övernattningsrum. Du bör redan ha en fungerande nyckelknapp samt personlig kod för att komma in i den lokal du har bokat. Om du får problem kan du kontakta stugvärden, som kan behöva ta hjälp av styrelsen. Stugvärd: Carina, 073-1573352