Bo i bostadsrätt

Du är medlem i en bostadsrättsförening som äger och förvaltar flera bostadshus med tillhörande utrymmen. Föreningen äger husen och innehar tomträtten till marken. Du har en andel i föreningen som äger fastigheten du bor i, gemensamma utrymmen, utemiljö etc. Du har köpt rätten atata bo i din lägenhet. Själva lägenheten ägs alltså av bostadsrättsföreningen, inte av den som bor i lägenheten. Du kan sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bostadsrätt när du vill och det är då din andel i föreningen som du säljer, inte lägenheten.

Som medlem får du vara med och bestämma hur föreningen ska skötas, via den styrelse som väljs på föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att vara med på stämmam och varje medlem har en röst, men om flera personer äger en bostadsdrätt tillsammans har de tillsammans en röst. 

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. Styrelsens uppdrag är att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra och kostnadseffektivt.

Som medlem i bostadsrättsföreningen är du själv ansvarig för lägenhetens inre underhåll. (Du har alltså lite större frihet och större ansvar än om du bor i en hyresrätt). Föreningen är ansvarig för det yttre underhållet.

Vad som räknas till yttre och inre underhåll framgår av föreningens stadgar paragraf 31 och 32. Större renoveringar måste dock alltid godkännas av föreningen.

Eftersom bostadsrättsföreningen äger fastigheten får du inte påverka fasad, trapphus, ledningar, marken omkring m.m. Inne i lägenheten har du mycket friare händer, men måste få styrelsens godkännande om du ska göra något som kan påverka andra lägenheter eller de delar som föreningen ansvarar för enligt stadgarna.

I och med att dublivit godkänd som medlem i föreningen har du accepterat att följa föreningens stadgar och ordningsregler..