Andrahandsuthyrning

Om du ska hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ha styrelsens skriftliga godkännande. En andrahandsupplåtelse innebär att någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.  På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut, varför och hur lång tid den ska hyras ut. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för en begränsad tid vid giltiga skäl. 

I vissa fall kan styrelsen neka upplåtelsen, t ex vid misstanke om att lägenheten hyrs ut i förvärvssyfte och att medlemmen inte har för avsikt att själv bosätta sig i lägenheten. Styrelsen godkänner inte heller uthyrning till eller via företag eller organisationer, exempelvis Airbnb och inte heller till minderåriga.

Om du hyr ut din lägenhet utan godkännande riskerar du att förverka rätten till din lägenhet.

Vill du upplåta din lägenhet i andra hand kontaktar du styrelsen och får då en ansökan att fylla i. Var ute i god tid! Beslut tas på styrelsemöte som hålls en gång i månaden. 

Klicka på länken för ansökan om andrahandsuthyrning

Folkbokföringsadress

Enligt Folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover. Om du bor någonstans under en kortare tid än ett år behöver du inte ändra din folkbokföringsadress.