Styrelsen

 

Namn Roll/ansvarsområde Befattning
Reija Rissanen Ordförande Ordinarie ledamot
Pekka Mäenpää Sekreterare Ordinarie ledamot
Martin Nylander Ekonomiansvarig Ordinarie ledamot
Paul Gubril IT Ordinarie ledamot
Annica Sunnerfors Information, vice ordförande Ordinarie ledamot
Mattias Larsson Mark Ordinarie ledamot
Agneta Tsitsibis Mark Ordinarie ledamot
Victor Engström Information Suppleant
Mattias Löfgren HSB-representant Ordinarie ledamot
     
Övriga förtroendevalda:    
Hans Beniamin Revisor -
Sari Taavitsainen Revisorssuppleant -
Hans Remvig Valberedning, P32 -
Raili Airas Valberedning, P21 -
Margareta Sundberg Valberedning, P36 -

 

 

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och frågor som rör bostadsrättsföreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman beslutat om. Den ansvarar också för att föreningens fastigheter och mark hålls i gott skick och utvecklas över tid. I den löpande förvaltningen ingår även ordningsfrågorna som fortlöpande bör uppdateras. Styrelsen sammanträder i föreningslokalen på Pargasgatan 27 och mötena protokollförs.

Styrelsearbetet regleras av lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen samt av bostadsrättsföreningens stadgar. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och därmed är det styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek. En underhållsplan upprättas varje årligen.