Sopor

Sophantering och återvinning 

Nedan finner du information om hur olika typer av avfall ska hanteras. Om du inte följer dessa regler drabbas föreningen av kostnader för borttransport och böter.Föreningen kan komma att debitera boende som upptäcks göra fel för eventuella kostnader (minimum 1000 kr). 

Kärl för matavfall och hushållssopor  

Hushållssopor (endast) läggs i något av de nedgrävda sopkärl som finns vid vändplanerna på Pargasgatan och Torneågatan. Förslut soppåsarna! 

 • Kärlet till höger är till för matavfall, dvs komposterbara matrester. Extra påsar till matavfall kommer att finnas i återvinningsrummet. 

 • Kärlet till vänster är till för övriga hushållssopor lagda i därför avsedd avfallspåse av papper.                       

Som hushållssopor räknas t.ex. textilier, plåster, rakblad, tvål, blöjor, fimpar, dammsugarpåsar, diskborstar, pappersdukar, servetter, tomma färgpatroner till skrivare, kuvert, kattsand, tops, golvmoppar, gummihandskar, ljusstumpar. Vill du veta mer kan du gå in på Stockholm Vatten och Avfall och söka i sorteringsguiden.  

Förpackningar, glas, metall, papper, tidningar etc tar du till återvinningsrummet. 

Återvinningsrummet 

I återvinningsrummet till vänster om garaget kan du slänga tomma och väl rengjorda förpackningar samt tidningar och elavfall enligt nedanstående instruktion. Lägg inte hushållssopor där, det drar till sig råttor. Andra föremål av glas, plast etc. som inte är förpackningar räknas som grovsopor som du ska köra till återvinningsstation eller slänga i den container som föreningen ställer upp ett par gånger om året. 

 • Glasförpackningar: Flaskor och burkar av glas. Lock/kapsyler läggs till metall- eller plastförpackningar beroende på material. Skilj på färgat och ofärgat glas.  

 • Metallförpackningar: Burkar och tuber av metall (låt korken sitta kvar), folie och värmeljushållare. 

 • Plastförpackningar: Förpackningar av hård och mjuk plast, även frigolit och tomma medicinkartor. 

 • Pappersförpackningar: Mjölkpaket, papperspåsar, äggkartonger, omslags-papper, tomma toarullar och liknande. Kartonger och wellpapp plattas till och läggs i egna behållare. 

 • Dagstidningar, veckotidningar, reklam och skrivpapper OBS! Kuvert räknas som hushållssopor och papperspåsar som pappersförpackning  

 • Elavfall: Datorer, radio/tv, belysningsarmaturer, kablar, strömbrytare, hushållsmaskiner och liknande läggs i särskilda behållare.  

 • Batterier och lampor sorteras för sig. 

 • Värmeljuskoppar av aluminium finns det en särskild låda för  

 • Avlagda böcker kan ställas i den därför avsedda bokhyllan.  

 
OBS! inget annat ”avlagt” får placeras i återvinningsrummet utan måste köras till återvinningsstation eller slängas i container när föreningen ställer ut en sådan. 

Återvinningsrummests öppettider är 07.00-21.00 

Grovsopor till återvinningsstation 

Allt som inte nämns ovan räknas som grovsopor som du själv kör till återvinningscentral. Styrelsen sätter dessutom ut containrar några gånger per år, ofta i samband med arbetsdagarna, där du kan slänga grovsopor.  Mindre volymer av grovsopor (max en flyttkartongs storlek) kan du lämna till Returrundan som stannar vid Torneågatans vändplan, se nedan.

Annat som måste köras till återvinningsstation är byggavfall (köksskåp, sanitetsporslin, gamla trägolv, plastmattor, överblivet byggmaterial), färgrester och tomma färgburkar, vitvaror (kyl/frys, spisar m m), bildäck, bilbatterier, kemikalier etc. Tänk på att emballage liksom gamla vitvaror och möbler ofta tas tillbaka av försäljaren vid köp av nya. 

Returrundan

Mindre volymer av grovsopor och miljöfarligt avfall kan du lämna hos Returrundan. Det du vill slänga måste rymmas i en ordinarie flyttkartong , med  mått 60x50x40 cm.
Du kan lämna för återanvändning:  kläder, inredningsartiklar, köksutrustning etc, och för återvinning:  miljöfarligt avfall, matfett, textil etc. Du kan inte lämna förpackningsavfall, byggavfall, trädgårdsavfall etc.

Returrundan stannar på Torneågatans vändplan kl 09-10 dessa lördagar 2024:  6/4, 8/6,3/8, 12/10

Några platser, bland annat Kista har ett återkommande Pop-up återbruk för lite större saker.

Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida. Där finns nyttig information om var du gör av ditt avfall.  Det finns många möjligheter.

Lämna avfall | Stockholm Vatten och Avfall  

 

Kompost 

Jord, växtdelar (dock ej hela grenar) kan du lägga i föreningens komposter bakom garaget. Av komposten blir det utmärkt jord som vi kan återanvända.