Förvaltare

Föreningens förvaltare

Brf Akallahöjden anlitar Prmär Fastighetesförvaltning för teknisk och ekonomisk förvaltning. Föreningens dagliga underhåll sköts således av Primär och det är Primär som skickar ut avierna på våra månadsavgifter.

Felanmälningar görs till föreningens förvaltare Primär Fastighetsförvaltning AB, gå till flik Felanmälan.

Vårt medlems- och fastighetsregister sköts av Primär. Du som är medlem kan logga in i registret för att se din lägenhetsbild. Gå till primar.se. Kolla då att du har rätta kontaktuppgifter i vårt register, om styrelse eller förvaltare behöver kontakta dig. 

Garagekontrakt hanteras av förvaltaren. Förfrågan om garageplats:: robin.iholin@primar.se
Garagekontrakt/-nycklar kan hämtas på förvaltarens kontor första helgfria måndagen i månaden kl 18.30-19.30, Pargasgatan 27, Akallahöjden. Finns inga nycklar att utlämna så är det ej öppet.