Köpa/sälja lägenhet

Rutiner vid köp/försäljning

Föreningen tillåter inte juridisk person som medlem.

Föreningen förutsätter att den eller de som köper en lägenhet har för avsikt att själv(a) bo permanent i lägenheten. Så kallat spekulativt köp godkänns ej.

Mäklaren kan hitta mäklarbild hos vår förvaltare Primär Förvaltnings AB

Köparen behöver inte vara eller bli medlem i HSB Stockholm.

Alla överlåtelser ska skickas till:

Brf Akallahöjden, c/o Primär Fastighetsförvaltning AB, Gårdavägen 1, 412 50  Göteborg

Förutom de sedvanliga överlåtelsehandlingarna önskar föreningen även ta del av:

- Kopia på lånelöfte

- Kopia på ID med tydlig bild på köparen/köparna

Vi tar självfallet sedvanlig kreditupplysning. Vid behov kommer vi även att begära in arbetsgivarintyg med uppgift om lön, borgensman etc.

När förvaltaren har mottagit överlåtelsen kommer förvaltaren att boka in en överlåtelsetillsyn med säljaren. Denna ersätter inte till någon del köparens besiktningsplikt, utan är i första hand till för att undersöka ett antal punkter för vilka föreningen har ansvar. För att skynda på ärendet, be säljaren att boka tid för tillsyn så snart det finns en presumtiv köpare.

Mäklaren måste informera köparen om att det är obligatoriskt att efter gjord överlåtelsetillsyn boka in ett möte med styrelsen (Tel 070-8766360, 070-8766361, mejl: akallahojden@akalla.st). Vid detta möte kommer köparen att bland annat att få

- aktivering av låsknappar för tillträde till entréportar, tvättstuga, återvinning m m.

- upplysas om föreningens stadgar, ordningsregler, regler för andrahandsuthyrning samt annan väsentlig boendeinformation

- information om vad som är boendes respektive föreningens ansvar, vad som gäller vid renoveringar etc

Rutinerna gör att det kan ta några veckor innan överlåtelsen kan godkännas!

 

Vanliga frågor

Mäklarinfo Brf Akallahöjden_Version 2023.pdf