Returrundan

Under 2024 byter Mobila miljöstationen skepnad och blir istället Returrundan. Den nya tjänsten erbjuder dig att slänga fler typer av skräp från ditt hem.  Det du vill slänga måste rymmas i en ordinarie flyttkartong , med  mått 60x50x40 cm.

Returrundan stannar på Torneågatans vändplan kl 09-10 dessa lördagar:  6/4, 8/6,3/8, 12/10

Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida. 
Lämna avfall | Stockholm Vatten och Avfall   www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall