De övergivna cyklarna fraktas nu bort

De cyklar som tidigare har rensats ut och som stått i förvar i vårt garage fraktas nu under onsdag 24 mars bort av företaget Easyrecycling. Föreningen har förvarat cyklarna den tid som behövs (minst tre månader) och föreningen har också vid ett flertal tillfällen informerat om utrensningen av gamla cyklar. Ett fåtal personer har kontaktat oss under lagringstiden för att få igen sin cykel.

Easyrecycling registrerar cyklarnas ramnummer, lämnar lista på ramnumren till polisen som då kan kontrollera om det finns cyklar som anmälts som stulna. Easyrecycling tar hand om cyklarna i tre månader så att polisen hinner återkomma till dem om de hittat  ägare till cyklar. Därefter tar Easyrecycling hand om cyklarna och renoverar dem och säljer dem sen. Förfarandet kostar inget för föreningen.