Motioner 2024

Motioner inför 2024 års stämma ska inlämnas till styrelsen senast inom februari månads utgång. Årsmöte hålls i Akalla By den 28 maj 2024